Cele statutowe, Zarząd

Cele statutowe i środki działania

§ 1

Cele Fundacji to :

 1. uczynienie ze szczawnickiego uzdrowiska centrum życia artystycznego, kulturalno-społecznego i naukowego o znaczeniu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
 2. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju społeczeństwa poprzez odkrywanie i doświadczanie świata kultury, sztuki, nauki w tym również historii i tradycji szczawnickiego kurortu w kontekście kultury europejskiej i światowej
 3. działanie na rzecz rozwoju sztuki oraz wspieranie zarówno tradycyjnych jak i nowych prądów kulturowych.
 4. wspieranie artystów wszystkich dyscyplin twórczych oraz działania edukacyjne umożliwiające artystom zdobywanie doświadczenia, doskonalenie warsztatu twórczego i umiejętności prowadzenia dialogu z odbiorcami sztuki
 5. wspieranie inicjatyw oddolnych, podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

§ 2

Przyjęte cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. powołanie i organizacja nowych instytucji kultury np.: muzeum, galerii, kina, teatru centrum kultury  i innych.
 2. finansowanie lub współfinansowanie budowy i modernizacji infrastruktury kultury, oraz zakupu i konserwacji wyposażenia techniczno – sprzętowego, w tym instrumentów muzycznych, multimediów, systemów ekspozycyjnych etc.
 3. zarządzanie nowopowstałymi jednostkami organizacyjnymi
 4. organizacja koncertów, festiwali, sympozjów, konferencji, spektakli, przeglądów warsztatów, wystaw, kiermaszów, wyprzedaży, aukcji etc.
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechnianie oświaty kulturalnej
 6. organizowanie oraz dotowanie pobytów studyjnych i stypendialnych w kraju i za granicą
 7. popieranie, rozwijanie i propagowanie, a także dotowanie twórczości artystycznej
 8. tworzenie i prowadzenie studiów zaawansowanych, programów stypendialnych, szkół letnich
 9. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot, organizacji i społeczności lokalnych
 10. sponsoring różnorodnych inicjatyw, fundowanie stypendiów etc.
 11. działalność wydawniczą,  informacyjną i promocyjną
 12. prowadzenie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej
 13. międzynarodową współpracę kulturalną i intelektualną
 14. podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości narodowej i kulturowej
 15. poszukiwanie i propagowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego
 16. wspieranie działalności osób i podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji
 17. przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, oraz ich magazynowanie
 18. prowadzenie działalności na rzecz ochrony i archiwizacji zabytków
 19. prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony dóbr kultury sakralnej
 20. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
 21. organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych
 22. wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych
 23. zabezpieczanie i konserwację muzealiów a także zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody
 24. prowadzenie działalności gospodarczej niezbędnej dla realizacji celów
 25. podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych
 26. członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Skład Zarządu Fundacji

Prezes Zarządu:
Andrzej Mańkowski - Fundator

Członkowie Zarządu:
Helena Mańkowska
Christophe Mańkowski
Nicolas Mańkowski

Fundacja Andrzeja Mańkowskiego – Szczawnica
Park Górny 7
34-460 Szczawnica

Kontakt
tel.: +48 519 067 681
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.